2016-02-29: Poparcie obywateli UE dla pomocy rozwojowej

Według nowych danych prawie dziewięciu na dziesięciu obywateli UE popiera pomoc rozwojową (89 proc. – co oznacza wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu z 2014 r.) Ponad połowa uważa, że obiecana pomoc powinna być przekazywana przez UE, zaś kolejne 16 proc., że wysokość wsparcia powinna przekraczać ustalone poziomy.

Unijny komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica przedstawił dziś wyniki sondażu Eurobarometru dotyczącego unijnej współpracy międzynarodowej i rozwoju. Dane wskazują, że zdecydowana większość Europejczyków pozytywnie postrzega korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej i rozwoju. Prawie trzy czwarte osób uczestniczących w sondażu stwierdziło, że pomoc rozwojowa jest skutecznym sposobem zwalczania nielegalnej migracji (73 proc.), a 80 proc. Europejczyków uważa, że rozwój leży w interesie UE.

Po ogłoszeniu wyników sondażu komisarz Mimica powiedział: „Wyniki sondażu Eurobarometru jasno wskazują na fakt, że unijni obywatele znają wartość i znaczenie unijnej współpracy międzynarodowej i rozwoju. Prawie dziewięciu na dziesięciu respondentów uważa, że pomoc krajom rozwijającym się jest ważna, a ponad siedmiu na dziesięciu sądzi, że walka z ubóstwem w krajach rozwijających się ma pozytywny wpływ na obywateli UE. W czasach, gdy kwestionuje się znaczenie Europy dla jej obywateli, powinniśmy wykorzystać tę okazję i uczynić wszystko, aby pokazywać wyniki naszej pracy, jej znaczenie w praktyce, różnicę w jakości życia obywateli i korzyści, które przynosi europejskim wartościom i interesom.”

Badanie przeprowadzono pod koniec 2015 r., który to rok ogłoszony był Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju. Jednym z celów Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju było zwiększenie świadomości obywateli o tym, w jaki sposób UE udziela pomocy rozwojowej i jak wydatkowane są pieniądze. Badanie pokazuje, że kampania osiągnęła zakładane cele: prawie 20 proc. respondentów wiedziało, że rok 2015 został ogłoszony Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (wzrost o ok. 50 proc. w stosunku do wyników z 2014 r.)

Niektóre z najważniejszych wyników specjalnego badania Eurobarometru na temat rozwoju:

Dane wskazują, że wzrosła liczba osób, które są zdania, że zwalczanie ubóstwa w krajach rozwijających się powinno być jednym z głównych priorytetów UE (o pięć punktów procentowych, do 69 proc.) i rządów krajowych (o pięć punktów procentowych, do 50 proc.). Większy odsetek osób niż w ostatnich latach, bo prawie siedmiu na dziesięciu respondentów, popiera zwiększenie pomocy rozwojowej przekazywanej przez UE (68 proc.).

Obywatele UE uważają pokój i bezpieczeństwo w krajach rozwijających się za najważniejsze wyzwanie podczas roku na rzecz rozwoju i współpracy (41 proc.) – co może być spowodowane faktem, że może to być postrzegane jako istotny czynnik w walce z przyczynami nielegalnej migracji. Na dalszym miejscu znalazły się wyzwania związane ze zdrowiem i edukacją (34 proc. w obu przypadkach).

Tymczasem ponad jedna trzecia Europejczyków słyszała lub czytała o celach zrównoważonego rozwoju (36 proc.). Dla porównania w badaniu Eurobarometru w 2013 r. jedynie 22 proc. respondentów deklarowało, że słyszało o milenijnych celach rozwoju (MCR).

Dodatkowe informacje

Wyniki specjalnych badań Eurobarometru można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-441-european-year-development-citizens-views-development-cooperation-and-aid_en

Na stronie tej znajdują się także informacje dotyczące poszczególnych państw członkowskich UE w ich językach narodowych, infografiki, zestawienia informacyjne dla UE jako całości oraz z wyraźnym uwzględnieniem młodzieży.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir