Centra Dokumentacji Europejskiej

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) są jedną z najstarszych inicjatyw informacyjnych Komisji Europejskiej. Pierwsze ośrodki powstały już w 1963 r.

Skontaktuj się z najbliższym centrum dokumentacji europejskiej, aby:

  • uzyskać dostęp do dokumentów i publikacji UE (online lub na papierze)
  • uzyskać pomoc w poszukiwaniu szczegółowych informacji na temat prawa, procesu integracji, działalności i instytucji UE
  • dowiedzieć się więcej o szkoleniach dla studentów z zakresu gromadzenia związanych z UE informacji do badań.

CDE działają z reguły przy uniwersytetach, ośrodkach badawczych lub bibliotekach publicznych. Głównym zadaniem sieci jest gromadzenie i udostępnianie oficjalnych publikacji UE, materiałów naukowych, baz danych i danych statystycznych związanych z integracją europejską.

Funkcjonowanie sieci koordynuje i nadzoruje Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej (DG COMM). CDE działają na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem Generalnym DG COMM lub dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w danym kraju i upoważnionym przedstawicielem instytucji goszczącej (najczęściej jest to rektor uniwersytetu, dyrektor biblioteki publicznej lub samodzielnego instytutu naukowego).

W Polsce najstarszymi ośrodkami naukowymi, które zaczęły gromadzić i udostępniać oficjalne publikacje Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej już w latach 70-tych ubiegłego wieku była Szkoła Główna Planowania i Statystyki (dziś Szkoła Główna Handlowa), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie oraz Uniwersytet Gdański. Pierwszą umowę z Komisją Europejską dotyczącą utworzenia ośrodka CDE podpisał w 1978 r. Uniwersytet Gdański, gdzie w 1983 r. został również powołany pierwszy w Polsce Ośrodek Badań EWG. Rozwój sieci CDE nastąpił dopiero w latach 90-tych wraz z zacieśnianiem stosunków między Polską a Wspólnotami Europejskimi na mocy Układu Europejskiego i intensyfikacją współpracy w ramach programów edukacyjnych. Według stanu na połowę 2014 r. w 15 polskich miastach funkcjonowało 19 Centrów Dokumentacji Europejskiej.

Centra Dokumentacji Europejskiej w UE

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce:

województwo dolnośląskie

Uniwersytet Wrocławski – Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej
Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Kuźnicza 46/47, Budynek B, pokój 101, 50-145 Wrocław
tel. (71) 375 20 69
e-mail: www: http://www.obidue.prawo.uni.wroc.pl/

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej
ul. Komandorska 118-120, bud.W, 1. Piętro, pokój 110
53-345 Wrocław
tel: (71) 36 80 951
e-mail:
www: http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/osrodek-informacji-ekonomicznej/czytelnia-europejska

województwo kujawsko-pomorskie

Wyższa Szkoła Gospodarki – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Garbary 2, bud.B, 85-229 Bydgoszcz
tel. (52) 567 07 75
e-mail:
www: http://www.cde.wsg.byd.pl/

Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
tel. (56) 611 44 01
e-mail:
www: http://www.bu.umk.pl/dokumentacji-europejskiej

województwo lubelskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. I. Radziszewskiego 11 / pok. 203, 20-080 Lublin
tel. (81) 537 58 91
e-mail:
www: http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/centrum_eu.php

województwo łódzkie

Instytut Europejski – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź
tel. (42) 291 03 17
e-mail:
www: http://www.ie.lodz.pl/index.php/pl/centrum-dokumentacji-europejskiej

województwo małopolskie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Rakowicka 27 / pok. 317, 31-510 Kraków
tel. (12) 293 57 86
e-mail:
www: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/cde

województwo mazowieckie

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum Dokumentacji Europejskiej
al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel. (22) 553 33 04
e-mail:
www: http://www.ce.uw.edu.pl/index.php?id_dzial=6

Kolegium Europejskie Natolin – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Nowoursynowska 84, 02-797 Warszawa
tel. (22) 545 94 40, (022) 54 59 434
e-mail: [email protected]
www: http://www.library.coleurop.pl/edc.htm

Biblioteka Europejska MSZ – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
tel. (22) 523 71 66
e-mail:
www: http://www.biblioteka.polskawue.gov.pl/

Szkoła Główna Handlowa – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Rakowiecka 22b, 02-521 Warszawa
tel. (22) 564 97 39
e-mail:
www: http://biblioteka.sgh.waw.pl/pl/cde/Strony/default.aspx

województwo opolskie

Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole
tel. (77) 452 75 23
e-mail:
www: http://www.edc.uni.opole.pl/

województwo podlaskie

Uniwersytet w Białymstoku – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14a, 15-097 Białystok
tel. (85) 745 76 78, (85) 745 71 44
e-mail:
www: http://www.bg.uwb.edu.pl/cde/

województwo pomorskie

Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Gdańskiego – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Armii Krajowej 110 / pok.114, 81-824 Sopot
tel. (58) 523 13 06
e-mail:
www: http://ekonom.ug.edu.pl/obie/index.html?lang=pl&ao=centrum_dokumentacji_europejskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk
tel. (59) 840 58 41
e-mail:
www: http://mbp.slupsk.pl/

województwo śląskie

Biblioteka Śląska w Katowicach – Centrum Dokumentacji Europejskiej
pl. Rady Europy 1/ Poziom 1, 40-021 Katowice
tel. (32) 208 37 16, (32) 208 38 64
e-mail:
www: http://www.bs.katowice.pl/pl/o_bibliotece/cde

województwo warmińsko – mazurskie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 524 64 87
e-mail:
www: http://jet.uwm.edu.pl/cde/index.php

województwo wielkopolskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Centrum Dokumentacji i Badań Europejskich
ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-894 Poznań
tel. (61) 854 33 58
e-mail: [email protected]
www: http://www.biblioteka.ue.poznan.pl/index.php?go=cde

województwo zachodniopomorskie

Uniwersytet Szczeciński – Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej
ul. Tarczyńskiego 1 / pok. 206, 70-387 Szczecin
tel. (091) 444 24 08
e-mail:
www: http://cide.univ.szczecin.pl/

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir