Publikacje

mam-prawo_2016 wydanie 2016

skarby_2015

EU Bookshop to księgarnia internetowa i zarazem biblioteka oraz archiwum publikacji wydawanych od 1952 r. Zawiera 100 tys. tytułów oraz 190 tys. odpowiadających im dokumentów w wersji elektronicznej (PDF-y, e booki, CD ROM-y, DVD itp.) w ponad 50 językach, włącznie z 24 językami urzędowymi UE.

Zamówienie publikacji w wersji drukowanej może się wiązać z minimalną opłatą. Publikacje w wersji PDF i e booki są bezpłatne.

Zdecydowana większość tytułów w serwisie EU Bookshop została opracowana przez instytucje UE, takie jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada UE, agencje UE i inne organy unijne. Niektóre publikacje wydawane są we współpracy z innymi podmiotami lub organizacjami międzynarodowymi. Inne zostały napisane przez autorów indywidualnych, których pracę aprobuje instytucja, w której są zatrudnieni.

Serwis EU Bookshop jest zarządzany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Urząd Publikacji jest wydawnictwem Unii Europejskiej. Urząd wydaje codziennie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka). Urząd Publikacji wydaje również wiele innych tytułów, w wersji papierowej bądź elektronicznej, na temat działalności i obszarów polityki Unii Europejskiej.

Ponadto Urząd Publikacji oferuje szereg usług on-line, polegających na bezpłatnym udostępnianiu informacji o prawie UE (EUR-Lex), publikacjach UE (EU Bookshop), o zamówieniach publicznych w UE (TED) oraz o badaniach naukowych i rozwoju w UE (CORDIS).

PUBLIKACJE

Czy wiesz, że… 10 praw, które przysługują obywatelom UE

Z obywatelstwem Unii Europejskiej łączy się wiele ważnych spraw – korzystamy z tego, że na naszym kontynencie panuje pokój, z faktu, że europejska gospodarka jest największa na świecie, i z możliwości swobodnego poruszania się, ale nie zawsze to doceniamy. Bycie obywatelem UE ma jednak także wpływ na małe sprawy, które decydują o jakości naszego życia każdego dnia. Mamy prawo odesłać wadliwy produkt zakupiony w internecie. Nie przepłacamy za roaming. Mamy prawo do odszkodowania, jeżeli nasz lot zostanie odwołany. To właśnie jest Europa w służbie obywateli. Pracujemy dla Was

Po pierwsze – konsumenci

Europejska polityka konsumencka to partnerstwo między UE, jej krajami członkowskimi i jej obywatelami. Opiera się ona na dwóch podstawowych zasadach określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: na szczeblu UE należy realizować kompletny wachlarz działań służących ochronie zdrowia, bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych konsumentów oraz wspierać realizację ich prawa do informacji i edukacji, wymogi ochrony konsumentów muszą być uwzględniane przy określaniu i wdrażaniu innych strategii i działań UE. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir