2016-02-25: Bezpieczeństwo kolei: KE pozywa Polskę

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedokonaniem poprawnej transpozycji i wdrożenia dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei we Wspólnocie.

Zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia niezależnego organu bezpieczeństwa, niezależnego organu dochodzeniowego badającego wypadki i incydenty oraz określenia wspólnych zasad dla zarządzania, regulacji i nadzoru bezpieczeństwa kolei. Polska nie dokonała pełnej transpozycji i wdrożenia dyrektywy na szczeblu krajowym.

Dokładniej, polskie prawo nie gwarantuje prowadzenia dochodzenia w sprawie poważnych wypadków i incydentów przez niezależny organ dochodzeniowy, a Polska nie zapewnia też niezależności organu bezpieczeństwa.

Kontekst:

Celem dyrektywy 2004/49/WE jest zapewnienie rozwoju i doskonalenia bezpieczeństwa kolei Unii Europejskiej poprzez, między innymi, harmonizację struktury regulacyjnej w państwach członkowskich, określenie wspólnych zasad dla zarządzania, regulacji i nadzoru bezpieczeństwa kolei oraz wymóg ustanowienia w każdym państwie członkowskim krajowego organu bezpieczeństwa oraz organu dochodzeniowego badającego wypadki i incydenty.

Termin transpozycji dyrektywy 2004/49/WE upłynął w dniu 30 kwietnia 2006 r. Komisja już wcześniej, w lutym 2015 r., zwróciła się do Polski za pośrednictwem uzasadnionej opinii o transpozycję dyrektywy. W tym czasie Polska wciąż nie podjęła niezbędnych kroków legislacyjnych w celu wypełnienia swoich zobowiązań.

Informacje dodatkowe:

  • Informacje dotyczące najważniejszych decyzji o wszczęciu postępowania z lutego 2016 r. zawiera MEMO/16/319.
  • Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera MEMO/12/12.
  • Więcej informacji na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego
<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir