2016-01-01: Prezydencja holenderska: oczekiwania posłów

Holandia będzie kierowała pracami Rady Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2016 roku. Za priorytety Holandia obrała sobie cztery kwestie: migrację i bezpieczeństwo międzynarodowe, innowacje i tworzenie miejsc pracy, uzdrowienie finansów i pobudzenie strefy euro oraz koncertującą się na przyszłości politykę klimatyczną i energetyczną. Zapytaliśmy holenderskich posłów o ich oczekiwania wobec prezydencji.

Esther de Lange (EPL)

Prezydencja Holandii przychodzi w trudnym czasie. Unia Europejska jest zagrożona kryzysami i niestabilnością pochodzącymi z zewnątrz i wewnątrz. Oczekujemy, że holenderska prezydencja zrobi wszystko, co w jej mocy, by zapewnić jedność i decyzyjność Europy. Najważniejszą kwestią będzie rozpoczęcie prac nad wspólną kontrolą graniczną na lądzie i morzu. Jeśli Europa nie podoła zadaniu ograniczenia napływu uchodźców ekonomicznych, wsparcie dla przyjmowania uchodźców uciekających przed wojną – tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy – będzie mniejsze. Europejscy obywatele oczekują konkretnych efektów dla głównych kwestii naszych czasów, które powinny znaleźć się w centrum w najbliższych 6 miesiącach.

Paul Tang (S&D)

Aktualne problemy – bez względu na to, czy chodzi o kryzys migracyjny, czy unikanie płacenia podatków przez przedsiębiorstwa – mają jeden wspólny element: możemy je rozwiązać jedynie wspólnymi siłami na poziomie europejskim. Strach nadal jest zbyt silny: polegamy na naszych narodowych interesach i w ten sposób pogarszamy sytuację. Obecnie widzimy, w jaki sposób problem migracji dzieli Europę, a ludzie mówią o zamknięciu granic. To nie powoduje postępów. Spodziewam się, że Holandia skupi uwagę państw członkowskich na wspólnuch interesach i wartościach. Słowa, ale w szczególności działania.

Peter van Dalen (EKR)

Holandia będzie przewodniczącym egzekwowania. Już istniejące i nowe przepisy muszą być wdrożone w całej Unii. Równe egzekwowanie powinno być sednem transportu drogowego, rybołówstwa, strefy euro, Schengen, banków etc. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE byłoby katastrofą zarówno dla UE, jak i dla Holandii. Holandia musi zrobić wszystko, by zapobiec wyjściu Wielkiej Brytanii, dobrego sojusznika, z UE. Dokonując oceny porozumienia handlowego UE z Pakistanem, Holandia powinna zagwarantować, że Pakistan poważnie traktuje prawa mniejszości (religijnych). Nadużywanie praw związanych z bluźnierstwem musi się skończyć!

Hans van Baalen (ALDE)

Prezydencja Holandii skoncentruje się na wzmocnieniu rynku wewnętrznego oraz handlu międzynarodowego. TTIP jest kluczowe. Wzrost gospodarczy jest jedynym rozwiązaniem dla wielu problemów UE. Ponadto prezydencja holenderska będzie musiała pracować nad kryzysem migracyjnym, wyzwaniami dla strefy Schengen, relacjami UE-Rosja i skutkami katastrofy MH17, możliwym opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię, walką z tzw. Państwem Islamskim/Daesh w Syrii i poza nią. Skuteczna kontrola granic europejskich jest kluczowa dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE po to, by walczyć z nielegalną migracją i zarządzać kryzysem uchodźczym.

Anja Hazekamp (GUE / NGL)

Oczekuję, że Holandia będzie zdecydowanie oddana nadającej się do zamieszania planecie. To wymaga uwagi dla zwierząt, przyrody i środowiska. Należy ograniczyć znacznie trwający kilka dni transport żywych zwierząt. Zakończenie nadmiernych połowów, utrzymanie zasad ochrony przyrody oraz zakaz substancji zaburzających gospodarkę hormonalną są ważnymi tematami w 2016 roku. W tych trudnych czasach oczekujemy, że Holandia będzie trzymała się wartości: tolerancji, współczucia i zrównoważenia. Prywatność i wolności muszą być chronione, a nie poświęcane pod pretekstem walki z terroryzmem.

Bas Eickhout (Greens /EFA)

Prezydencja stwarza Holandii możliwości do zaprezentowania się jako wiodące państwo. Przejmując przewodnictwo, Holandia może przyczynić się do poprawy podejścia UE do kwestii kryzysu migracyjnego, zmiany klimatu, unikania płacenia podatków i innych ważnych wyzwań, wobec których postęp jest bardzo powolny. Ale Holandia nadal odstaje, jeśli chodzi o energię odnawialną, wykazuje niewielkie współczucie dla uchodźców i jest znana jako raj podatkowy. Prezydencja unijna jest doskonałą okazją, żeby to zmienić.

Marcel de Graaff (ENF)

Nie spodziewam się niczego po prezydencji holenderskiej. Ten rząd jest katastrofą dla Holandii, ale jest dobry w wypełnianiu rozkazów z Brukseli. Rutte będzie tańczył, jak zagra mu Juncker, i będzie kontynuował niszczenie Holandii. Rząd reprezentujący interesy Holandii już dawno zamknąłby granice i zablokowałby możliwość powrotu obywateli Holandii walczących w Syrii. Musimy opuścić UE, strefę euro i koniecznie Schengen. To nie wydarzy się z kierownictwa Rutte. Hańba!

W Parlamencie Europejskim znajduje się obecnie osiem grup politycznych. W Grupie Europy Wolności i Demokracji Bezpośredniej nie ma posłów z Holandii i dlatego nie została ona uwzględniona w artykule.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir