Unia Europejska

2016-04-05: Pakiet pomocy humanitarnej na projekty edukacyjne dla dzieci

Komisja Europejska zaprezentowała dzisiaj pakiet pomocy humanitarnej o wartości 52 mln EUR przeznaczony w 2016 r. na projekty edukacyjne dla dzieci z rejonów objętych kryzysem. Finansowaniem objęte zostanie ponad 2,3 mln dzieci w 42 krajach na całym świecie. Trafi ono do regionów, w których ryzyko porzucania lub przerywania kształcenia jest wysokie: Bliski Wschód (zwłaszcza Syria […]

2016-03-31: Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach UE

Statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego z 2015 r., opublikowane w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską, potwierdzają, że europejskie drogi wciąż pozostają najbezpieczniejsze na świecie. W 2015 r. 26 tys. osób straciło życie na drogach UE, czyli o 5,5 tys. mniej niż w roku 2010. Nie odnotowano jednak poprawy na poziomie UE w stosunku do 2014 […]

Pamiętamy! Bruksela 22.03.2016

W samo południe w środę 23 marca urzędnicy Komisji Europejskiej, w tym pracownicy Przedstawicielstwa KE w Polsce, uczcili minutą ciszy ofiary zamachów terrorystycznych w Brukseli. W atakach na lotnisku Zaventem i stacji metra Maelbeek zginęły 34 osoby a ponad 200 zostało rannych. Otwierając dzisiejsze spotkanie kolegium komisarzy, wiceprzewodnicząca Kristalina Georgieva powiedziała: Są to czasy próby. […]

2016-03-16: Europejski program przesiedleń

Relokacja i przesiedlenia: potrzeba skutecznych działań ze strony państw członkowskich. Komisja przedstawiła sprawozdanie na temat wdrożenia tymczasowych mechanizmów relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych oraz europejskiego programu przesiedleń. W 2015 r. Komisja podjęła zdecydowane kroki w kierunku zażegnania kryzysu uchodźczego i po raz pierwszy w historii europejskiej polityki migracyjnej zaproponowała relokację 160 tys. osób ewidentnie wymagających ochrony międzynarodowej […]

2016-03-16: KE chce pomóc przemysłowi stalowemu

Przemysł stalowy: Komisja podejmuje działania mające na celu utrzymanie stabilnego zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie. Komisja Europejska przedstawiła dziś komunikat, w którym proponuje środki, jakimi państwa członkowskie i instytucje UE mogłyby wesprzeć europejski przemysł stalowy w radzeniu sobie z poważnymi wyzwaniami: globalną nadwyżką zdolności produkcyjnych, gwałtownym wzrostem eksportu i bezprecedensową falą nieuczciwych praktyk […]

2016-03-14: Rybołówstwo: Komisja upraszcza techniczne środki ochronne

Komisja przedstawiła dzisiaj wniosek dotyczący nowych środków ochronnych odnoszących się do połowów w morzach europejskich. W przepisach tych określono zasady, wskazano miejsca i czas dokonywania połowów, a także określono narzędzia, skład połowów i sposoby postępowania z przypadkowo złowionymi okazami. Dotychczas przepisy te były przyjmowane na szczeblu unijnym w drodze długotrwałego procesu legislacyjnego i z biegiem lat ta […]

2016-03-11: Unijny komisarz ds. rolnictwa z wizytą w Polsce

Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, od 10.03.2016 r. przebywa z wizytą w Polsce. Sytuacja na rynkach mleka i wieprzowiny, przegląd Wspólnej Polityki Rolnej, problemy związane z rozwojem obszarów wiejskich, program wsparcia dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem – to tematy rozmów Phila Hogana w Polsce. W Warszawie komisarz UE ds. rolnictwa […]

2016-03-09: Prawa socjalne w konsultacjach

Komisja Europejska przedstawiła zarys europejskiego filaru praw socjalnych, dokumentu zapowiedzianego przez przewodniczącego Junckera we wrześniu ubiegłego roku i zapoczątkowała konsultacje społeczne w celu zebrania opinii innych instytucji europejskich, władz krajowych, parlamentów narodowych, partnerów społecznych, zainteresowanych stron, społeczeństwa obywatelskiego, ekspertów ze środowisk akademickich oraz obywateli. Inicjatywa ta dotyczy strefy euro, ale pozostałe państwa członkowskie UE mogą […]

2016-03-09: Europejski semestr 2016

Europejski semestr 2016: liczba państw członkowskich, których gospodarka doświadcza zakłóceń, zmalała w porównaniu z ubiegłym rokiem Państwa członkowskie UE osiągają postępy w usuwaniu zakłóceń gospodarczych. Są również zaawansowane we wdrażaniu zeszłorocznych zaleceń dla poszczególnych krajów, choć stopień zaawansowania różni się w zależności od państwa i obszarów polityki. Działania te są kluczowe dla przyspieszenia ożywienia gospodarczego […]

2016-03-08: KE przedstawia reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników

Ta sama praca w tym samym miejscu ma być wynagradzana w ten sam sposób – to podstawa reformy dyrektywy o delegowaniu pracowników, jaką proponuje Komisja Europejska. – Musimy ułatwić mobilność siły roboczej, ale musi ona funkcjonować w sprawiedliwy sposób – zaznacza komisarz Marianne Thyssen. Reforma jest odzwierciedleniem zobowiązania wyrażonego w wytycznych politycznych dla obecnej Komisji […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir