Unia Europejska

2009-02-20: Dzień Wiosny w Europie

25 marca br. rozpocznie się 7 edycja Spring Day fo Europe. To doroczna akcja otwarta dla wszystkich szkół w Europie, organizowana przez European Schoolnet, konsorcjum 31 europejskich ministerstw edukacji. W jej ramach zachęcamy nauczycieli, aby podczas zajęć z uczniami zaprosili ich do dyskusji, wymiany poglądów i refleksji na tematy związane z integracją europejską.

2009-02-18: Komisja poddaje ocenie programy stabilności i konwergencji przedstawione przez 17 państw członkowskich, w tym Polskę

Komisja Europejska poddała dziś ocenie zaktualizowane programy stabilności i programy konwergencji 17 państw członkowskich, w tym Bułgarii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Estonii, Węgier, Holandii, Polski, Szwecji, Finlandii i Wielkiej Brytanii (zob. też IP/09/274). Oceny programów dokonano z uwzględnieniem aktualnego silnego spowolnienia gospodarczego. W reakcji na kryzys gospodarczy większość z tych krajów (Republika Czeska, Dania, Niemcy, Holandia, Polska, Szwecja, Finlandia i Wielka Brytania) uchwaliła na 2009 r. budżetowe środki stymulacyjne, zgodnie z przedłożonym przez Komisję i zatwierdzonym przez europejskich szefów państw i rządów planem naprawy gospodarczej.

2009-02-18: Unijny telefon alarmowy 116000 w sprawie zaginionych dzieci działa w pięciu państwach członkowskich

Dwa lata temu Komisja Europejska zarezerwowała dla całej UE numer 116000 jako wspólny numer w sprawie zaginionych dzieci (IP/07/188) i wezwała państwa członkowskie do uruchomienia go. Choć w zeszłym roku numer 116000 był dostępny tylko na Węgrzech (IP/08/1129), po wielokrotnych apelach Komisji wszystkie państwa członkowskie udostępniły go społeczeństwu i operatorom telefonów alarmowych.

2009-02-17: Tej zimy nie wyjeżdżaj z domu bez Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego!

Komisja Europejska inauguruje kampanię informacyjną w celu zwiększenia wiedzy na temat korzyści płynących z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Bezpłatna karta ułatwia obywatelom 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii dostęp do świadczeń zdrowotnych w wypadku choroby lub odniesienia obrażeń w trakcie czasowego pobytu za granicą(1). Kampania informacyjna w zabawny sposób przedstawia sytuacje, jakich dzięki karcie może uniknąć podróżny. Od czasu udanego wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w 2004 roku otrzymały ją już 173 miliony osób.

2009-02-12: Europa bliżej obywateli

Rozpoczyna właśnie działalność druga generacja sieci informacyjnej Europe Direct. W całej Unii Europejskiej liczy blisko 500 ośrodków, z czego w Polsce aż 27. Ich zadaniem jest stymulowanie europejskiej debaty na poziomie lokalnym i udzielanie obywatelom odpowiedzi na pytania dotyczące UE.

2009-02-13: Danuta Hübner zachęca regiony do współpracy

W poniedziałek, 16 lutego, Danuta Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej, otworzy coroczną konferencję „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, zorganizowaną po raz pierwszy przez Komisję w 2006 r. Dwudniowa konferencja będzie dla ponad 800 przedstawicieli europejskich regionów okazją do podzielenia się pomysłami i przedstawienia swojego wkładu w podnoszenie konkurencyjności, rozwój gospodarczy i zwiększanie zatrudnienia. Jednym z głównych wydarzeń konferencji, które będzie miało miejsce w poniedziałkowy wieczór, jest głoszenie laureatów nagrody „RegioStars”, przyznawanej najbardziej inspirującym i innowacyjnym projektom finansowanym ze środków polityki spójności UE.

2009-02-11: Polskie lotniska z pomocą państwa

Komisja Europejska zatwierdziła dziś program pomocy publicznej dla ośmiu polskich lotnisk. Program, współfinansowany z Funduszu Spójności w kwocie 251,5 mln euro, zakłada między innymi budowę nowych terminali oraz modernizację pasów startowych.

2009-02-10: Portale społecznościowe podpisują porozumienie na rzecz zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa w sieci

W ramach zorganizowanego przez Komisję Europejską Dnia Bezpiecznego Internetu, przedstawiciele siedemnastu wiodących portali społecznościowych, w tym polskiego portalu Nasza-klasa.pl, podpisali dzisiaj w Luksemburgu pierwsze europejskie porozumienie na rzecz poprawy bezpieczeństwa nastolatków korzystających z tych usług.

2009-02-05: Komisja chce chronić rekiny

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj pierwszy w swojej historii Plan działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami. Plan ma stanowić gwarancję, że podjęte zostaną skuteczne działania zmierzające do odbudowy zasobów rekinów (w razie potrzeby z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania zasobami) wszędzie tam, gdzie są one zagrożone.

2009-02-02: Więcej materiałów dla mediów w audiowizualnym serwisie Komisji Europejskiej

W styczniu został wprowadzony nowy serwis EbS+, uzupełniający serwis Europe by Satellite (EbS), który dostarczy dziennikarzom i innym użytkownikom na całym świecie więcej materiałów audiowizualnych poświęconych sprawom unijnym.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir