2015-06-03: Konkurs wiedzy o UE

Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej podczas V Ełckich Targów Pracy! Uczestnikami może być młodzież ucząca się i poszukująca pracy z terenu powiatu ełckiego w wieku od 15 do 25 roku życia.

REGULAMIN KONKURSU

 

I. ZAKRES TEMATYCZNY

 • Idea integracji europejskiej w perspektywie historycznej.
 • Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.
 • Instytucje Wspólnot i Unii Europejskiej.
 • Ojcowie i symbole Unii Europejskiej.
 • Struktury Unii Europejskiej.
 • Traktaty wspólnotowe i unijne.
 • Unia gospodarczo – walutowa. Wspólna waluta europejska – euro.
 • Kraje członkowskie Unii Europejskiej.
 • Polska w strukturach unijnych.

II. PRZEBIEG KONKURSU
Każdy z uczestników konkursu otrzyma test, który będzie się składał z 18 zamkniętych pytań w części A i 2 otwartych pytań w części B. Część B będzie brana pod uwagę w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jedną osobę w celu wytypowania zwycięzców. Każdy uczestnik konkursu ma maksymalnie 30 min na rozwiązanie testu

III. TERMIN REALIZACJI
18 czerwiec 2015, godz. 11.30 podczas V Ełckich Targów Pracy pod hasłem „Jak odnaleźć się na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej”, które odbywać się będą w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, 19-300 Ełk ul. Grunwaldzka 1, sala nr 1.

IV. OSOBY DO KONTAKTU
Beata Różańska, doradca zawodowy
Beata Warsiewicz, pośrednik pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku, ul. Mickiewicza 15, pok. nr 5
tel./fax. 87 610 12 50, 87 610 12 63, [email protected]

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
I miejsce – aparat fotograficzny (wartość ok. 350 zł)
II miejsce – tablet (wartość ok. 250 zł)
III miejsce – słuchawki (wartość ok. 100 zł)

VI. PODSUMOWANIE KONKURSU
Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród nastąpi w dniu 18 czerwca 2015 roku
o godzinie 13.00 w sali nr 1 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk

VII. UWAGI

 • Konkurs jest współfinansowany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct" w latach 2013-2017
 • Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 3 czerwca 2015r. na dołączonym formularzu zgłoszeniowym
 • Liczba uczestników ograniczona, maksymalnie 50 osób. O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
   

2015-06-03: Konkurs wiedzy o UE

Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej podczas V Ełckich Targów Pracy! Uczestnikami może być młodzież ucząca się i poszukująca pracy z terenu powiatu ełckiego w wieku od 15 do 25 roku życia.

REGULAMIN KONKURSU

I. ZAKRES TEMATYCZNY

 • Idea integracji europejskiej w perspektywie historycznej.
 • Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.
 • Instytucje Wspólnot i Unii Europejskiej.
 • Ojcowie i symbole Unii Europejskiej.
 • Struktury Unii Europejskiej.
 • Traktaty wspólnotowe i unijne.
 • Unia gospodarczo – walutowa. Wspólna waluta europejska – euro.
 • Kraje członkowskie Unii Europejskiej.
 • Polska w strukturach unijnych.

II. PRZEBIEG KONKURSU
Każdy z uczestników konkursu otrzyma test, który będzie się składał z 18 zamkniętych pytań w części A i 2 otwartych pytań w części B. Część B będzie brana pod uwagę w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jedną osobę w celu wytypowania zwycięzców. Każdy uczestnik konkursu ma maksymalnie 30 min na rozwiązanie testu

III. TERMIN REALIZACJI
18 czerwiec 2015, godz. 11.30 podczas V Ełckich Targów Pracy pod hasłem „Jak odnaleźć się na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej”, które odbywać się będą w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, 19-300 Ełk ul. Grunwaldzka 1, sala nr 1.

IV. OSOBY DO KONTAKTU
Beata Różańska, doradca zawodowy
Beata Warsiewicz, pośrednik pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku, ul. Mickiewicza 15, pok. nr 5
tel./fax. 87 610 12 50, 87 610 12 63, [email protected]

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
I miejsce – aparat fotograficzny (wartość ok. 350 zł)
II miejsce – tablet (wartość ok. 250 zł)
III miejsce – słuchawki (wartość ok. 100 zł)

VI. PODSUMOWANIE KONKURSU
Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród nastąpi w dniu 18 czerwca 2015 roku
o godzinie 13.00 w sali nr 1 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk

VII. UWAGI

 • Konkurs jest współfinansowany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct" w latach 2013-2017
 • Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 3 czerwca 2015r. na dołączonym formularzu zgłoszeniowym
 • Liczba uczestników ograniczona, maksymalnie 50 osób. O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
   

 

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir