2016-09-13: Konkurs filmowy: Warmia i Mazury – Europa w moim Regionie

Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa Warmińsko – Mazurskiego zapraszamy do udziału w konkursie filmowym.  Tematyką konkursu jest przedstawienie w formie krótkiego filmu zmian jakie zaszły w najbliższym otoczeniu uczestników dzięki członkostwu w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje, regulamin i zasady uczestnictwa poniżej:

  1. Regulamin
  2. Karta zgłoszenia
  3. Zgoda rodziców / opiekunów

Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w zespołach trzyosobowych.

Film powinien trwać nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 minuty. Może mieć on formę zapisu chwili, ciekawej sytuacji, zabawnej historii, wywiadu, reportażu, inscenizacji, prezentacji multimedialnej lub komiksu. Film może:

  • być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym,
  • łączyć obraz filmowy lub zdjęcia z techniką animacyjną lub być w całości animowany,
  • zawierać podkład muzyczny bądź dźwiękowy, napisy lub być niemy,

Prace konkursowe należy dostarczać na nośnikach (CD lub DVD) do 11 października 2016 r. (decyduje data dostarczenia, a nie stempla pocztowego) na adres biura konkursu: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn, 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 43A pok. 112.

Nagrody:

  • za zajęcie I miejsca – nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł netto dla każdego członka zespołu ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Koordynacji Promocji,
  • za zajęcie II miejsca – tablety dla każdego  członka zespołu  ufundowane  przez Biuro Regionalne województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli,
  • za zajęcie III miejsca – nagrody rzeczowe w wysokości 500 zł brutto dla każdego  członka zespołu ufundowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn

Nagrody zostaną wręczone laureatom 28 października 2016 r. w Centrum Polsko-Francuskim w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 39. Podczas uroczystości wręczenia nagród zwycięskie zespoły konkursowe zaprezentują swoje prace.

warm_mazur_logo1

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir