2016-09-12: 9,2 mln euro na połączenia energetyczne między Niemcami a Polską

Komisja przyznała 9,2 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na połączenia międzysystemowe między Niemcami a Polską.  Projekt obejmuje budowę dwóch rurociągów gazowych w województwie dolnośląskim: Lasów-Jeleniów oraz Gałów-Kiełczów. Dofinansowana zostanie również rozbudowa podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach. Realizacja projektu spowoduje zwiększenie przepustowości gazociągów, którymi importowany jest gaz z Niemiec poprzez Lasów, a tym samym ułatwi przesył gazu między dwoma krajami.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, stwierdził: „połączenia międzysystemowe mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia urzeczywistnienia unii energetycznej”.  Corina Creţu, komisarz ds. rozwoju regionalnego, powiedziała: „jest to wkład polityki spójności w tworzenie unii energetycznej. Zapewniamy gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorcom bezpieczną i konkurencyjną energię po przystępnych cenach”.

59 km nowo wybudowanych gazociągów przyczyni się do optymalizacji przepływu gazu w systemie przesyłowym w Polsce i pokrycia zapotrzebowania na gaz na obszarze zamieszkiwanym przez 3 mln osób – zwłaszcza w zimie.

Więcej informacji na temat europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w Polsce oraz wkładu funduszy na rzecz unii energetycznej dostępnych jest on-line.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir