2016-08-31: „Inwestujemy u siebie” – konkurs

Co to jest Plan Inwestycyjny? Jak zwiększyć konkurencyjność Europy? Jakie innowacyjne rozwiązania pomogą w tworzeniu nowych miejsc pracy? Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz całe społeczności szkolne do udziału konkursie „Inwestujemy u siebie”. Stwórzcie projekt, który warto zrealizować by zmienić na lepsze Wasz kawałek Europy. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody – tablety i smartfony. Zgłoszenia można nadsyłać do 20 grudnia.

Nawiążcie współpracę z wybraną firmą lokalną i wspólnie zastanówcie się, jak inwestując w innowacje stworzyć nowe miejsca pracy. Następnie nakręćcie film zachęcający inwestorów do finansowego wsparcia Waszego projektu. Pokażcie fakty, perspektywy przyszłego zysku (nie tylko finansowego, ale opowiedzcie też o rozwoju regiony, społeczności, nowej branży). Pokażcie jak Wasz projekt pobudzi gospodarkę w skali mikro, aby pozyskać inwestorów dla swoich działań.

Dla kogo?

Do konkursu mogą zgłosić się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Biorą w nim udział trzyosobowe zespoły pod opieką dorosłego opiekuna. Zadaniem uczniów jest przygotowanie i przekazanie – zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi – pracy konkursowej, w której przedstawią własny pomysł na to, jak poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania stworzyć nowe miejsca pracy w firmie działającej na wybranym lokalnym rynku.

Uczniowie i uczennice:

  • przygotują zespołowo pracę konkursową zgodnie z wytycznymi w regulaminie oraz umieszczą ją wraz z odpowiednim opisem we wskazanym serwisie internetowym;
  • wypełnią specjalnie przygotowany formularz: umieszczą link do przygotowanej pracy w formularzu oraz opis projektu i jego realizacji zadania według określonych przez Organizatora kryteriów.

W ramach przygotowania do konkursu uczniowie i uczennice uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli na podstawie zaproponowanego przez CEO zestawu materiałów edukacyjnych w celu zrozumienia tematyki konkursu.

Uczniowie będą mieli także możliwość udziału w webinarium (konferencji online) z ekspertem, pozwalającym na udział w wirtualnej lekcji.

Wszystkie materiały edukacyjne oraz informacje o webinariach pojawią się na stronach:

  • www.ceo.org.pl/przedsiebiorczy
  • www.szkolazklasa.pl
  • www.szkolazklasa.org.pl

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez uczniów i uczennice – w oparciu o wyznaczone kryteria – innowacyjnego pomysłu na inwestycje w wybranej firmie, które mogą wesprzeć zmiany na lokalnym rynku pracy.

W konkursie zespoły uczniowskie nawiązują współpracę z wybraną firmą lokalną/regionalną i zastanawiają się, jak inwestując w innowacje w danej firmie, stworzyć nowe miejsca pracy. Pomysł powinien uwzględniać zastany kontekst: profil, zasoby i możliwości firmy.

Następnie opracowują informacje o własnym pomyśle – innowacyjnym projekcie inwestycyjnym: przygotowują spot zachęcający potencjalnych inwestorów do finansowego wsparcia projektu.

Praca prezentująca projekt inwestycyjny powinna zawierać: fakty na temat rynku lokalnego i jego rozwoju, perspektywy przyszłego zysku (nie tylko finansowego, ale też dot. rozwoju regionu, społeczności, nowej branży), informacje na temat efektów projektu dla gospodarki w skali mikro.

Zadaniem konkursowym uczniów będzie przygotowanie dwuminutowego spotu, który w prosty i atrakcyjny sposób będzie prezentował pomysł na innowacyjne zmiany w firmie generujące nowe miejsca pracy. Uczniowie będą musieli umieścić swój spot, wraz z odpowiednim opisem w serwisie internetowym (np. serwisie YouTube lub Vimeo).

Dodatkowe informacje dotyczące projektu inwestycyjnego oraz przebieg pracy zespołów uczniowskich należy krótko opisać w formularzu zgłoszeniowym wzorowanym na Europejskim Portalu Projektów Inwestycyjnych, gdzie prywatne przedsiębiorstwa i podmioty publiczne publikują pomysły na projekty, aby pozyskać inwestorów dla swoich działań.

W formularzu tym uczniowie będą zobowiązani także umieścić link do przygotowanego spotu.

UWAGA! Na stronie internetowej, na której zostanie zamieszczony zostanie film, należy umieścić następujący opis:

Nasz film bierze udział w konkursie „Inwestujemy u siebie”, ogłoszonym przez Komisję Europejską – Przedstawicielstwo w Polsce. Konkurs nawiązuje do założęń Planu Inwestycyjnego dla Europy. Dowiedz się więcej na: www.facebook.com/komisjaeuropejska, włącz się do dyskusji także na Twitterze lub Instagramie, używając #inwestUjEmy Autorzy: [należy wpisać: Imię i nazwisko/ lub nazwa zespołu, nazwa szkoły, miejscowość.]

Jak się zgłosić?

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie do 20 grudnia 2016 r. włącznie wypełniając formularz internetowy dostępny na stronach:

  • www.ec.europa.eu/poland
  • www.szkolazklasa.pl
  • www.szkolazklasa.org.pl
  • www.ceo.org.pl/przedsiebiorczy

Dane zamieszczone w formularzu będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby konkursu.

Dokumenty do pobrania – na dole strony.

Prawa autorskie

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na filmach wraz z ewentualną ścieżką dźwiękową oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 1 powyżej.

Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zespołowi przesyłającemu zgłoszenie konkursowe lub poszczególnym osobom wchodzącym w jego skład przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy.

Nagrody

Autorzy sześciu najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród i dyplomów pamiątkowych.

Wyróżnione zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony o wartości ok. 800 PLN.

Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony o wartości ok. 1000 PLN.

Nagrodami za zajęcie pierwszych miejsc w obydwu kategoriach wiekowych będą tablety o wartości ok. 1200 PLN.

Organizatorami konkursu są: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Fundacja Szkoła z Klasą we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Jak to było w poprzednich latach?

Zeszłoroczny konkurs, pod hasłem „Rozwój ma wiele twarzy” nawiązywał do założeń Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015. Jego celem była edukacja uczniów w tematyce współpracy rozwojowej; podniesienie świadomości uczniów dot. idei i znaczenia współpracy rozwojowej realizowanej w różnych zakątkach świata przez Unię Europejską; skłonienie do refleksji nad tym, jakie działania rozwojowe warto wspierać. Chcielismy zachęcić do refleksji nt. miejsca Unii Europejskiej w świecie i działań realizowanych przez poszczególne kraje członkowskie.

W 2014 roku konkurs nosił nazwę „Strzał w dziesiątkę” i związany był z obchodami dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcieliśmy zachęcić młodzież do refleksji na temat miejsca Polski i jej roli w UE w przyszłości.

W 2013 roku konkurs pt. „Nakręć się na wybory!” związany był z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jego celem było uświadomienie młodym ludziom, że Unii Europejskiej nie można budować bez jej obywateli, a Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której przedstawicieli wybieramy w wyborach bezpośrednich.

W 2012 roku konkurs nosił nazwę „Bądźmy aktywni RAZEM”. Jego głównym założeniem było zwrócenie uwagi uczniów na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą seniorzy. Co mogą przekazać starsi młodym, ale także młodzi starszym. Naszym zamierzeniem było zachęcenie młodzieży do podejmowania działań z myślą o aktywności osób starszych i budowaniu solidarności międzypokoleniowej.

W 2011 konkurs nosił nazwę „Mój pierwszy krok w wolontariat”. Naszym zamierzeniem było promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy.

W 2010 konkurs „Nie wykluczam!” poświęciliśmy walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Było wyjątkowo emocjonująco – nagrodziliśmy aż 9 zespołów!

W 2009 r. rywalizacja odbywała się pod hasłem „Przybij piątkę!” i nawiązywała do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Druga edycja konkursu pt. „Europa Wielu Kultur” odbyła się w 2008 r. i była związana z obchodzonym wówczas Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego.

Konkurs zainaugurowaliśmy w 2007 r. pytaniem „Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?”.

Potrzebujesz więcej informacji?

Pytania kierujcie na adres:

Dokumenty i publikacje: 
formularz_zgloszeniowy.pdf
regulamin_konkursu.pdf
pismo_do_szkol.pdf
plakat_konkursu.pdf
slowniczek.pdf
<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir