2016-07-15: Rusza V edycja konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle” – zapraszamy

Onegdaj ważne miejsce w zimowej kuchni zajmowały przetwory wykorzystujące naturalne bogactwa. Kapustę kiszono, ze świeżych owoców robiono soki i powidła, ogórki marynowano, botwinkę pasteryzowano, własnoręcznie złowione ryby wkładano do zalewy, a wszystko to zamykano w słojach.

Przepisy kulinarne przekazywane z pokolenia na pokolenie stały się ważnym składnikiem dziedzictwa kulturowego, którego należy pilnie strzec. Jednym z takich „strażników” jest konkurs „Skarby Europy zaklęte w szkle” pokazujący, że tradycja robienia przetworów jest nadal aktualna w wielu domach.

Rusza V edycja konkursu – zapraszamy do udziału!

Zasady konkursu

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być pełnoletni mieszkańcy obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego tj. osoby fizyczne oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich

Kategorie:

 1. domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.)
 2. domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne)
 3. domowe przetwory mięsne i rybne

Przebieg:

I etap – zgłoszenia

 1. przesłanie – najpóźniej do dnia 14 października 2016 r. (decyduje data dostarczenia kart!) – wypełnionych kart zgłoszenia wraz z załączonymi przepisami na adres: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn, fax: 089 5354843 e-mail: [email protected] , z dopiskiem: „Skarby Europy zaklęte w szkle”.
 2. dostarczenie w dniu 15 listopada 2016r.  do godziny 11.00 własnoręcznie wykonanych przetworów do miejsca ich oceny podczas konferencji „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Warmii i Mazur”. O miejscu konferencji uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 31 października 2016 roku.

II etap – ocena

 1. Ocena dostarczonych przetworów domowych zostanie przeprowadzona w dniu 15 listopada 2016 roku w godzinach 11.15 – 14.00 podczas konferencji „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Warmii i Mazur”.
 2. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu poszczególnych kategoriach (I, II, III miejsce).
 3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
 5. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 16 listopada 2016 roku po godzinie 12.00 (uczestnicy konkursu mają zapewniony bezpłatny udział w dwudniowej konferencji – nocleg, wyżywienie, warsztaty itp.).
 6. Obecność uczestników konkursu zarówno podczas oceny, jak i w trakcie wręczenia nagród jest obowiązkowa. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród.

Organizatorzy

Organizatorami przedsięwzięcia są: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct w Olsztynie i w Olecku, we współpracy z Agencją Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie.

Regulamin

Karta zgłoszenia

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir