2016-05-23: Światowy Szczyt Humanitarny

Podczas Światowego Szczytu Humanitarnego w Stambule Unia Europejska zobowiązała się do poprawy zapobiegania i gotowości, usprawnienia międzynarodowych reakcji oraz pomocy w znalezieniu sposobów wsparcia przeciążonego systemu pomocy humanitarnej.

UE zobowiązała się do istotnych postępów w każdym z pięciu podstawowych obszarów odpowiedzialności, co do których ONZ sformułowała podstawowe zobowiązania. Podjęła też na Światowym Szczycie Humanitarnym dodatkowe zobowiązania indywidualne w odniesieniu do polityki, programów i funduszy, za które jest odpowiedzialna. Jako kluczowe priorytety UE przedstawiła na szczycie: inwestycje we wzmacnianie odporności oraz skuteczne i efektywne finansowanie, poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego, zapobieganie kryzysom i ich eliminowanie, wypełnienie luki między pomocą humanitarną a działaniami na rzecz rozwoju.

Pierwszy w historii Światowy Szczyt Humanitarny jest dla społeczności światowej szansą na wzmocnienie i przekształcenie pomocy humanitarnej w najbliższych latach. Podczas szczytu reprezentujący Unię Europejską wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kristalina Georgiewa, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides oraz komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica, zapowiedzieli konkretne działania.

UE wyraża zadowolenie z przyjęcia podczas szczytu tzw. „wielkiego układu” i jest gotowa pomóc w rozwiązaniu problemu szacowanej przez Panel Wysokiego Szczebla ds. Finansowania Działań Humanitarnych przy sekretarzu generalnym ONZ na 15 mld dolarów luki w finansowaniu na działania humanitarne. „Wielki układ” pozwoli w ciągu najbliższych pięciu lat przesunąć przynajmniej miliard dolarów na pierwszą linię pomocy humanitarnej. Przyjęcie „wielkiego układu”, czyli paktu na rzecz wydajności opracowanego przez Panel Wysokiego Szczebla ds. Finansowania Działań Humanitarnych i wynegocjowanego przez głównych donatorów i organizacje humanitarne, daje nowym darczyńcom i podmiotom wdrażającym pomoc okazję włączenia się w realizację ponad 50 zobowiązań, w tym w: przygotowywanie programowania pieniężnego, bardziej bezpośrednie finansowanie reagowania na szczeblu lokalnym i krajowym, poprawę wspólnej bezstronnej oceny potrzeb i ograniczanie biurokracji dzięki zharmonizowanym wymogom sprawozdawczym.

Jako jeden z pierwszych darczyńców UE zrealizowała w 2016 r. światowy cel przeznaczania czterech procent kwoty pomocy humanitarnej na edukację. Unia Europejska podjęła dalsze konkretne działania wspierające ten priorytet, zapowiadając podczas Światowego Szczytu Humanitarnego przeznaczenie 5 mln € na platformę funduszu na rzecz edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych Edukacja nie może czekać. Platforma będzie początkowo obsługiwana przez UNICEF. Jej celem jest doprowadzenie do wzrostu wspólnego politycznego, operacyjnego i finansowego zaangażowania na rzecz edukacji dzieci i młodych ludzi dotkniętych kryzysami. W pierwszym roku ma ona pozwolić zebrać 150 mln dolarów, a jej ambicją jest zgromadzenie w ciągu pięciu lat 1,5 mld dolarów, aby zapewnić edukację łącznie 75 milionom dzieci i młodzieży dotkniętych kryzysami.

Podczas szczytu UE potwierdziła też, że jest w trakcie mobilizowania dotacji w wysokości ponad 500 mln €na pomoc państwom najbardziej dotkniętym obecnym kryzysem bezpieczeństwa żywnościowego spowodowanego przez El Niño. Jest to wspólna inicjatywa unijnych służb pomocy humanitarnej i rozwoju. Pierwszą transzę na finansowanie działań nadzwyczajnych w wysokości 125 mln € zatwierdzono w grudniu 2015 r. Trwa procedura zatwierdzenia drugiej transzy w wysokości 414 mln€ na wsparcie zarówno pomocy humanitarnej, jak i rozwojowej związanej z El Niño.

Kontekst

Pierwszy w historii Światowy Szczyt Humanitarny zgromadził w dniach 23-24 maja w Stambule ponad 50 światowych przywódców i przedstawicieli 5 000 podmiotów zajmujących się pomocą humanitarną, rozwojem i polityką. Spotkali się, by odwrócić tendencję stale rosnących potrzeb humanitarnych oraz zwiększyć skuteczność i wydajność międzynarodowego systemu pomocy.

Przez całe dwa lata UE aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do szczytu. W ramach tych przygotowań ponad 23 000 zainteresowanych stron, takich jak: rządy, przedsiębiorstwa, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, społeczności i grupy młodzieży, wzięło udział w konsultacjach szukając sposobów lepszego radzenia sobie z rosnącymi potrzebami humanitarnymi.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej Światowego Szczytu Humanitarnego.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir