01-01-2018: Prezydencja bułgarska w Radzie UE: 1 stycznia – 30 czerwca 2018

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują w 3-krajowych grupach. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z 3 państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 6-miesięczny program.

Obecna grupa składa się z prezydencji estońskiej, bułgarskiej i austriackiej.

Priorytety prezydencji bułgarskiej wynikają z jej motta „Razem mamy siłę”, które pochodzi z herbu Republiki Bułgarii. Prezydencja będzie wraz ze swymi partnerami działać w kierunku jedności państw członkowskich i instytucji unijnych. Ma to służyć zaproponowaniu konkretnych rozwiązań w celu budowania silniejszej, bezpieczniejszej i bardziej solidarnej Europy.

Przez kolejne 6 miesięcy osią prezydencji będą 4 tematy: przyszłość Europy i młodzieży, Bałkany Zachodnie, bezpieczeństwo i stabilność oraz gospodarka cyfrowa.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir